company logo

Polls

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 897012

Popular

 • ก้อนทูมและเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง
 • ต่อมลูกหมากกับการเกิดโรคและการดูแลรักษา
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่-ทวารหนัก
 • มะเร็งปอด/Lung Cancer
 • อาหารผู้ป่วยมะเร็งปอด

Latest News

 • บทความเนื่องในวันมะเร็งโลก 2557
 • เห็ดเอเชียรักษามะเร็งร้ายหลายตำแหน่ง
 • เห็ดน้ำนมเสือ...ความหวังใหม่รักษามะเร็งเต้านม
 • ตำรับยาไทยต้านมะเร็ง
 • ข่าววิจัยพบสมุนไพรไทยต้านมะเร็งเม็ดเลือดขา่ว
Home บทความวิชาการ มะเร็งปอด/Lung Cancer
มะเร็งปอด/Lung Cancer PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อ.อุไรรัตน์ สิงหนาท-Webmaster   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.
 
     มะเร็งปอด
   Lung Cancer
 

ผู้พัฒนาข้อมูล อ.อุไรรัตน์ สิงหนาท เว็บมาสเตอร์

 
 

กายวิภาคของปอด

   มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่
พบมากที่สุดในโลก และเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ อันเกิดจากโรคมะเร็งทั้งเพศชายและหญิงรวมทั้งในประเทศไทยและอุบัติการณ์โรคกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเพศหญิง
ผู้ป่วยมะเร็งปอด ส่วนใหญ่(80-90%)เกิดจากการสูบบุหรี่ รตะยะเวลาที่เริ่มต้นสูบบุหรี่และปริมาณบุหรี่ที่สูบในแต่ละวันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอด จึงสามารถป้องกันได้ ธรรมชาติทางชีววิทยาของมะเร็งปอด ทำให้เราพบผู้ป่วยเมื่อเริ่มมีอาการ ในขณะที่โรคอยู่ในระยะลุกลาม และแพร่กระจาย เป็นผลให้ผู้ป่วยประมาณ 90% เสียชีวิตจากโรคมะเร็งภายใน เวลา 1-2 ปี
-มะเร็งปอดพบมากในคนอายุ 50-75 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (80%) จะเป็นผู้ที่สูบบุหรี่
-ประมาณ 5% จะเป็นผู้ที่ต้องสูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่นผู้ที่สูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่นจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 26%
-จำนวนมวนของบุหรี่ที่สูบต่อวันและชนิดของบุหรี่ที่สูบจะสัมพันธ์กับอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด
-ผู้ที่สูบบุหรี่10-13% จะเกิดมะเร็งปอดภายในเวลา 30-40 ปี อย่างไรก็ตามถ้าเลิกสูบบุหรี่ก็สามารถลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดลงเหลือเท่าผู้ไม่สูบบุหรี่ได้ภายในเวลา 10-15 ปี
- ผู้ที่สูบบุหรี่และเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะยิ่งเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งปอด

 

ภาพแสดงกายวิภาคของปอด ส่วนขยายแสดงเซลล์ปอดที่เป็นมะเร็ง

http://www.cancer-info-guide.com/images1/lung-cancer.jpg 

 

 

ความรู้เกี่ยวกับปอด(Lung)

 

ภาพแสดงกายวิภาคของปอด

ภาพแสดงกายวิภาคของปอด (http://www.cancer-info-guide.com/images1/lungs.jpg)

 

ปอดเป็นอวัยวะที่ใช้ในการหายใจ คือเปลี่ยนเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดในร่างกายออก
รับออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศมาแทนที่
ประกอบด้วยหลอดลมใหญ่ (trachea) ตรงลำคอลงไปในช่องอก แบ่งเป็นสองหลอดลม ซ้ายกับขวา (mainstem bronchus) ซึ่งแบ่งออกไปอีกเป็นตอนๆคล้ายกิ่งต้นไม้ คือ ลำต้น กิ่งใหญ่ กิ่งขนาดกลาง กิ่งเล็ก ลงไปเรื่อยๆจนถึงใบไม้ หลอดลมก็คล้ายกัน หลอดลมส่วนใหญ่ที่สุด (Main stem bronchus)ส่วนที่เล็กลงมาคือ Bronchi และ Bronchioles และส่วนที่เล็กที่สุดของต้นไม้คือใบ ซึ่งเทียบกับของปอดคือถุงลม (alveoli) ถุงลมนี้เป็นส่วนที่การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้น เพราะผนังของถุงลมนี้บางมากมีเส้นเลือดอยู่ข้างนอก ถุงลมเป็นตัวนำคาร์บอนไดออกไซด์มาแลกกับออกซิเจนแล้วเอาออกซิเจนติดเม็ด เลือดไปหัวใจปอดมีสองข้าง แบ่งเป็นกลีบ(Lobe) ข้างขวามีสามกลีบ ข้างซ้ายมีสอง ปอดข้างซ้ายเล็กกว่าข้างขวา เพราะหัวใจได้กินที่ไปส่วนหนึ่ง ปอดนี้อยู่ในทรวงอกซึ่งประกอบด้วยซี่โครงกับกล้ามเนื้อทางข้างบนกับทางด้าน รอบๆ ทางล่างมีกระบังลม (Diaphragm) กั้นอยู่ระหว่างช่องอกกับช่องท้อง ปอดไม่ได้ติดแน่นกับทรวงอกเพียงแตะเบาๆ โดยมีเยื่อหุ้มปอด (Pleura)กั้นอยู่ ภายในมีน้ำหล่อลื้นอยู่บางๆระหว่างปอดกับทรวงอก เวลาหายใจเข้าซี่โครงจะบานออก กระบังลมจะหดตัว ทำให้ขนาดของช่องอกเพิ่มขึ้น ปอดก็ขยายตาม ดึงเอาลมเข้าปอด เวลาหายใจออกทรวงอกจะเล็กลง ปอดโดนกด ลมก็ออกจากปอด ปอดมีเส้นเลือดพาเลือดดำจากหัวใจเข้าปอด (pulmonary artery) และมีเส้นเลือดพาเลือดแดง (pulmonary vein)ออกจากปอดกลับไปหัวใจ

 ปอดซ้าย

 ภาพกายวิภาคปอดด้านซ้าย

http://static.howstuffworks.com/gif/adam/images/en/lung-anatomy-picture.jpg

 

หน้าที่สำคัญที่สุดของปอดคือ การฟอกเลือดและควบคุมภาวะกรดด่าง ซึ่งเกิดขึ้นที่ถุงลม (alveoli) นอกจากนั้นยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกได้แก่ เป็นแหล่งสำรองเลือด ขับไอน้ำและสารบางประเภท เช่น เอทานอล ไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ทำลายสารพิษรวมถึงหลั่งสารหรือฮอร์โมน เช่น ฮิสตามีน (histamine) ทรอมโบพลาสติน (thromboplastin) ตลอดจนมีหน้าที่กลั่นกรอง เช่น คาร์บอน (carbon) หรือซิลิการ (silica) ในอากาศ และเศษลิ่มเลือดในกระแสเลือด เป็นต้น

 

 

อาการทั่วไปของมะเร็งปอด (Common symptoms of lung cancer)

 • ไอเรื้อร้งและมักมีอาการกำเริบขึ้นเรื่อยๆ (A cough that doesn't go

           away and gets worse over time) อาจมีอาการไอแห้งๆ

 • เจ็บหน้าอกตลอดเวลา (Constant chest pain) ถ้ามีไข้ร่วมกับ
         เจ็บหน้าอกอาจเป็นปอดอักเสบด้วย

 • ไอมีเลือดปน (Coughing up blood)เลือดมักปนมา

           กับเสมหะ เลือดออกมากๆและนานอาจมีอาการซีดร่วมด้วย

 • หายใจสั้นและมีเสียงหวีดขณะหายใจหรือเสียงแหบ

             (Shortness of breath, wheezing, or hoarseness) เนื่องจาก

         มะเร็งลุกลามไปกล่องเสียง

 • ป่วยซ้ำๆ ด้วยอาการปอดบวมและหลอดลมอักเสบ
     (Repeated problems with pneumonia or bronchitis)
 • บวมที่คอและใบหน้า (Swelling of the

          neck and face) อาจบวมที่แขนและอกส่วนบนจากเลือดดำคั่ง

 • เบื่ออาหารและน้ำหนักลด (Loss of appetite

          or weight loss)

 • อ่อนเพลียไม่มีแรง (Fatigue)
 • หายใจลำบากหอบเหนื่อย จากก้อนมะเร็งโตขึ้นและ

          พื้นที่หายใจของปอดลดลง

 • อัมพาตจากมะเร็งลุกดลามไปสมองและไขสันหลัง
 • ปวดมากจากมะเร็งลุกลามไปกระดูกและส่วนอื่น

          เช่น ผนังอก

  

     สารก่อมะเร็งที่อาจเป็นสาเหตุของโรคในผู้ป่วย10-15%ซึ่งไม่สูบบุหรี่

ด้แก่ แอสเบสตอส/Asbestos (ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ทำงานในโรงงานผลิต

ผ้าเบรครถยนต์ เป็นต้น)

 

Lung

 

 

 

 

 

ภาพการทำงานของถุงลมปอดในรายปกติ (Normal)หลอดลมอักเสบ

(Bronchitis) และถุงลมโป่งพอง (Emphysema)

ภาพจาก http://www.nlhep.org/images/alveoli.gif

 

 

   โดยเฉพาะถ้าผู้นั้นสูบบุหรี่ด้วย จะยิ่งเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งสูงถึง 50 เท่า

สารก่อมะเร็งอื่นได้แก่ แร่เรดอน มลภาวะในอากาศจากอุตสาหกรรมโลหะหนัก

ควันมลภาวะในสิ่งแวดล้อม การฉายรังสีเพื่อรักษา

 

 

   ภาพปอดคนปกติไม่สูบบุหรี่

            ภาพปอดปกติในคนที่ไม่สูบบุหรี่

 

ภาพปอดผู้ป่วยมะเร็งปอดที่สูบบุหรี่

   ภาพปอดผู้ป่วยที่สูบบุหรี่และเสียชีวิตจากมะเร็งปอด

    ภาพจาก http://faculty.washington.edu   

http://media.photobucket.com/image/lung%20cancer/frugal_dougal/cancer.jpg?o=9

 

   มะเร็งชนิดอื่นก็อาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งปอดได้โดยเฉพาะผู้สูบบุหรี่ร่วมด้วย

นอกจากนี้ ปัจจัยทางพันธุกรรมก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย มะเร็งปอดเป็นโรคที่

ตรวจค้นหาในระยะเริ่มแรกได้ยาก การนำเอาผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (ผู้ชายสูบบุหรี่

อายุเกิน 40 ปี) มาตรวจเสมหะและเอ็กซเรย์ปอดเพื่อพยายามจะลดอัตราการ

ตายจากโรคมะเร็ง พบว่าสามารถพบผู้ป่วยมะเร็งในระยะเริ่มแรกมากขึ้น แต่

ไม่สามารถลดอัตราตายลงได้ การล้มเหลวจากการนี้ เชื่อว่าเนื่องจากมะเร็งปอด

แม้จะมีขนาดเล็กก็พบการแพร่กระจายได้สูงมะเร็งปอด มักจะ เริ่มมีอาการเมื่อ

โรคลุกลามมากแล้ว อาการที่พบได้แก่ อาการไอ หายใจลำบาก ไอเป็นเลือด

ปอดอักเสบบ่อย และเจ็บลึกที่หน้าอก หายใจลำบากจากน้ำท่วมปอด เป็นต้น

นอกจากนี้อาจมีอาการเนื่องจากมะเร็๋งลุกลามหรือแพร่กระจาย เช่น เสียงแหบ

อาการทางสมอง ปวดกระดูก เป็นต้น

Lung CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/19349.jpg

ผู้สุดดมควันบุหรี่หรือสูดควันบุหรี่มือสอง (Secondhand smoker)

       ผู้ป่วยมะเร็งปอดจากสาเหตุนี้ ถูกจัดกลุ่มเป็นมะเร็งปอดในมนุษย์

แบบกลุ่ม (classified as a known cause of lung cancer

in humans/Group A carcinogen)

 

 

การวินิจฉัยโรค ทำได้โดย

 

 

1.ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ปอด                          ภาพเอกซเรย์ปอด

 

CT scan

ภาพตัดขวางของปอด (มองจากด้านล่างขึ้นบน) จากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

แสดงมะเร็งหลอดลม (บริเวณสีขาว) และส่วนเนื้อปอดปกติ (บริเวณสีดำ)

ภาพจาก http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/1627.jpg

 

2.ตรวจเสมหะที่ไอออกมา เพื่อหาเซลล์มะเร็ง

3.ส่องกล้องตรวจดูภายในหลอดลม
4.ใช้เข็มแทงผ่านผนังทรวงอก หรือขลิบชิ้นเนื้อจากหลอดลมเพื่อการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

 

การรักษา

จากที่พบว่ามะเร็งปอดมีหลายชนิด แต่ละชนิดสามารถโตและแพร่กระจายในรูปแบบต่างๆ กันและการรักษาก็แตกต่างกัน

Lung cancer

พยาธิสภาพปอดผู้ป่วยมะเร็ง

ภาพจาก http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/1183.jpg

เมื่อพบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดแน่นอนแล้วแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะรักษาด้วยวิธีใด ซึ่งจะเหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาถึงอายุภาระความแข็งแรงของร่างกาย ระยะของโรค ชนิด ของชิ้นเนื้อ และการยอมรับของผู้ป่วย ซึ่งการรักษาจะประกอบด้วย 

1.การผ่าตัด
2.การฉายแสง
3.เคมีบำบัด
4.การรักษาแบบประคับประคอง
 
 
 ที่มาข้อมูล
 
  - เว็บสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  - เว็บไซต์วิชาชีวิตและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - MedLine Plus
 
 
 หมายเหตุ ท่านที่นำข้อมุลไปใช้ต่อต้องระบุที่มาข้อมุลจากเว็บนี้ เพราะข้อมุล
บางส่วนแปลและเรียบเรียงเอง ผู้พัฒนาข้อมุลคือ อ.อุไรรัตน์ สิงหนาท)
 

สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็ง

 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๐๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๐:%M น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla 1.5 templates cheap web hosting Valid XHTML and CSS.